Vendimi për ndarjen e bursave të vitit akademik 2020/2021

Për më tepër kliko linkun për të shkarkuar vendimin