Senati i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në mbledhjen e mbajtur me 12.08.2020, mori vendim për shpalljen e konkursit për personel të rregullt akademik në UShAF.

Konkursi është i hapur nga data 17.08.2020 deri më 31.08.2020 në ora 16:00.

Për më shumë informata, shkarko konkursin