Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 44 428 613

Nr. i zyrës:

115

Facebook:

Flamur Salihu

MSc. Flamur Salihu

Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Industriale me Informatikë

Flamur Salihu është Dekan i Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, i zgjedhur në vitin 2016.

Në vitin 2012 u zgjodh koordinator i ECTS dhe Zhvillimit Akademik në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj pranë Universitetit të Prishtinës. Ndërsa, në vitin 2013 u zgjodh Shef i Departamentit të Menaxhmentit Industrial, po ashtu në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj pranë Universitetit të Prishtinës.

Flamur Salihu është zgjedhur asistent në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj pranë Universitetit të Prishtinës në vitin 2009, derisa në vitet në vazhdim ai u zgjodh ligjërues në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. Para se të filloj punën si asistent në Universitetin e Prishtinës, Salihu ka punuar si mësimdhënës në shkollën e mesme teknike “Pjetër Bogdani”, në Ferizaj nga viti 2007. Nga viti 2010 deri në vitin 2015 ka punuar si ligjërues në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara “Tempulli”.

Salihu është anëtar i Bordit në Qendrën e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Ferizaj, e cila është themeluar në vitin 2018 nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë dhe Komuna e Ferizajt në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

Studimet bachelor ka mbaruar në vitin 2006 ndërsa studimet master i mbaroi në vitin 2009 në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin Prishtinës. Salihu tashmë është në përfundim të studimeve të doktoratës në Universitetin e Nigdes në Turqi.

Flamur Salihu flet gjuhën angleze.

This post is also available in: English