Stafi i Programit – Menaxhimi i Hotelierisë dhe Turizmit – Bachelor

Stafi i Programit 

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhimi i Hotelierisë dhe Turizmit – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. FT Bashkim Cerkini Dr.sc. Prof. Ass.
2. FT Idriz Kovaqi Dr.sc. Prof. Ass.
3. FT Bashkim Musliu Dr.sc. Prof. Ass.
4. FT Arbresha Meha Dr.sc. Prof. Ass.
5. FT Petrit Hasanaj Dr.sc. Prof. Ass.
6. FT Alberta Tahiri Dr.sc. Prof. Ass.
7. FT Mimoza Zhubi Dr.sc. Prof. Ass.
8. FT Arben Terstena Dr.sc. Prof. Ass.
9. FT Bislim Lekiqi Dr.sc. Prof. Ass.
10. FT Afrim Loku Dr.sc. Prof. Ass.
11. FT Sokol Krasniqi Dr.sc. Prof. Ass.
12. FT Hysen Sogojeva Dr.sc. Prof. Ass.
13. FT Sejdi Hoxha Dr.sc. Ligjerues
14. FT Leonora Rrudhani Dr.sc. Ligjeruese
13. FT Agim Thaqi PhD Cand. Ligjeruese
15. FT Arta Jashari PhD Cand. Ligjeruese
16. FT Etleva Blakaj MSc. Lektore
17. FT Feride Qorolli MSc. Ligjeruese
18. FT Anyle Shala MSc. Lektore

 

Rrezultatet përfundimtare – Afati plotësues Baçelor dhe Master- 2022/2023

PËR REGJISTRIM NIVELI BACHELOR DHE MASTER Njoftohen kandidatët e pranuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin plotësues të konkursit për vitin akademik 2022/2023 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 24.09.2022 dhe 26.09.2022 duke filluar nga ora 09.00 deri 16.00. This post is also available in: English

This post is also available in: English