Stafi i Programit – Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – Bachelor

Stafi i Programit 

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. FT Bashkim Cerkini Dr.sc. Prof. Ass.
2. FT Idriz Kovaqi Dr.sc. Prof. Ass.
3. FT Bashkim Musliu Dr.sc. Prof. Ass.
4. FT Arbresha Meha Dr.sc. Prof. Ass.
5. FT Petrit Hasanaj Dr.sc. Prof. Ass.
6. FT Alberta Tahiri Dr.sc. Prof. Ass.
7. FT Mimoza Zhubi Dr.sc. Prof. Ass.
8. FT Arben Terstena Dr.sc. Prof. Ass.
9. FT Bislim Lekiqi Dr.sc. Prof. Ass.
10. FT Afrim Loku Dr.sc. Prof. Ass.
11. FT Sokol Krasniqi Dr.sc. Prof. Ass.
12. FT Hysen Sogojeva Dr.sc. Prof. Ass.
13. FT Sejdi Hoxha Dr.sc. Ligjerues
14. FT Leonora Rrudhani Dr.sc. Ligjeruese
13. FT Agim Thaqi PhD Cand. Ligjeruese
15. FT Arta Jashari PhD Cand. Ligjeruese
16. FT Etleva Blakaj MSc. Lektore
17. FT Feride Qorolli MSc. Ligjeruese
18. FT Anyle Shala MSc. Lektore

 

 

Memorandum Bashkëpunimi në mes të UShAF dhe Agjencisë së Regjistrimit Civil

Në ambientet e Universitetit të Shkencave të Aplikuara nëFerizaj (UShAF), u nënshkrua Memorandum Bashkëpunimi nëmes të Rektorit të UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari dheDrejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Regjistrimit Civil (ARC), z. Bekim Hoxha, për shkëmbim të të dhënave në mes tëtë dyja institucioneve. This post is also available in: English

This post is also available in: English