Stafi i Programit – Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – Bachelor

Stafi i Programit 

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. FT Bashkim Cerkini Dr.sc. Prof. Ass.
2. FT Idriz Kovaqi Dr.sc. Prof. Ass.
3. FT Bashkim Musliu Dr.sc. Prof. Ass.
4. FT Arbresha Meha Dr.sc. Prof. Ass.
5. FT Petrit Hasanaj Dr.sc. Prof. Ass.
6. FT Alberta Tahiri Dr.sc. Prof. Ass.
7. FT Mimoza Zhubi Dr.sc. Prof. Ass.
8. FT Arben Terstena Dr.sc. Prof. Ass.
9. FT Bislim Lekiqi Dr.sc. Prof. Ass.
10. FT Afrim Loku Dr.sc. Prof. Ass.
11. FT Sokol Krasniqi Dr.sc. Prof. Ass.
12. FT Hysen Sogojeva Dr.sc. Prof. Ass.
13. FT Sejdi Hoxha Dr.sc. Ligjerues
14. FT Leonora Rrudhani Dr.sc. Ligjeruese
13. FT Agim Thaqi PhD Cand. Ligjeruese
15. FT Arta Jashari PhD Cand. Ligjeruese
16. FT Etleva Blakaj MSc. Lektore
17. FT Feride Qorolli MSc. Ligjeruese
18. FT Anyle Shala MSc. Lektore

 

 

UShAF së shpejti me konkursin për studentë të rinj

Pas vendimeve të marra nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) me datë 27.07.2021, për akreditim dhe riakreditim të programeve të studimit, Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), së shpejti do të hap konkursin për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2021/22. This post is also available in: English

This post is also available in: English