Stafi i Programit – Menaxhment Industrial

Stafi Akademik

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhment Industrial

Nr.

FT/PT

Emri dhe mbiemri

Kualifikimi

Titulli akademik

1

FT

Bujar Pira

Dr.

Profesor

2

FT

Ibrahim Cunaku

Dr.

Profesor

3

FT

Milihate Aliu

Dr.

Asoc. Profesor

4

FT

Afrim Loku

Dr.

Asoc. Profesor

5

PT

Ferit Idrizi

Dr.

Asoc. Profesor

6

FT

Bislim Lekiqi

Dr.

As. Profesor

7

FT

Sokol Krasniqi

Dr.

As. Profesor

8

FT

Muhamet Ymeri

Dr

As. Profesor

9

FT

Aziz Rexhepi

Dr.

As. Profesor

10

FT

Valdete Loku

Dr.

As. Profesor

11

FT

Bashkim Musliu

Dr.

As. Profesor

12

FT

Ismajl Mehmeti

Dr.

As. Profesor

13

FT

Bashkim Qerkini

Dr.

As. Profesor

14

FT

Fatmir Çerkini

Mr. Sc.

Ligjërues

15

FT

Binaze Jashari

Mr. Sc.

Ligjërues

16

FT

Ismet Malsiu

Mr. Sc.

Ligjërues

17

FT

Flamur Salihu

MSc.

Ligjërues

18

FT

Arta Jashari

MSc

Ligjërues

19

PT

Sejdi Hoxha

MSc

Ligjërues

20

FT

Leonora Haliti Rudhani

MSc.

Ligjërues

21

FT

Florit Hoxha

MSc.

Ligjërues

22

FT

Feride Qerolli

MSc.

Ligjërues

23

VT

Hazir Gashi

MSc.

Ligjërues

24

VT

Gazmend Hoxha

MSc

Ligjërues

25

VT

Artan Veseli

MSc.

Ligjërues

26

VT

Berbuqe Bucaliu

MSc.

Ligjërues

27

VT

Mefail Zylbehari

MSc.

Ligjërues

28

VT

Etleva Blakaj

MSc.

Ligjërues

29

VT

Naim Ostergllava

MSc.

Ligjërues

L A J M Ë R I M

Lajmërohen studentët Bachelor dhe Master, se nga data 21.10.2021 e deri më 31.10.2021 do të bëhet regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2021/2022. This post is also available in: English

This post is also available in: English