Stafi i Programit – Menaxhment Industrial

Stafi Akademik

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhment Industrial

Nr.

FT/PT Emri dhe mbiemri

Kualifikimi

Titulli akademik

1

FT

Bujar Pira

Dr.

Profesor

2

FT

Ibrahim Cunaku

Dr.

Profesor

3

FT

Milihate Aliu

Dr.

Asoc. Profesor

4

FT

Afrim Loku

Dr.

Asoc. Profesor

6

FT

Bislim Lekiqi

Dr.

As. Profesor

7

FT

Sokol Krasniqi

Dr.

As. Profesor

8

FT

Muhamet Ymeri

Dr

As. Profesor

9

FT

Aziz Rexhepi

Dr.

As. Profesor

10

FT

Valdete Loku

Dr.

As. Profesor

11

FT

Bashkim Musliu

Dr.

As. Profesor

12

FT

Ismajl Mehmeti

Dr.

As. Profesor

13

FT

Bashkim Qerkini

Dr.

As. Profesor

14

FT

Fatmir Çerkini

Mr. Sc.

Ligjërues

15

FT

Binaze Jashari

Mr. Sc.

Ligjërues

16

FT

Ismet Malsiu

Mr. Sc.

Ligjërues

17

FT

Flamur Salihu

MSc.

Ligjërues

18

FT

Arta Jashari

MSc

Ligjërues

19

PT

Sejdi Hoxha

MSc

Ligjërues

20

FT

Leonora Haliti Rudhani

MSc.

Ligjërues

21

FT

Florit Hoxha

MSc.

Ligjërues

22

FT

Feride Qerolli

MSc.

Ligjërues

25

VT

Artan Veseli

MSc.

Ligjërues

28

VT

Etleva Blakaj

MSc.

Ligjërues

L A J M Ë R I M

Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se duke filluar nga data 27.05.2022 deri më 31.05.2022, ora 16:00, bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Qershorit 2022. Studentët i paraqesin provimet në formë elektronike dhe pas skadimit të këtij afati sitemi elektronik nuk ua pranon kërkesën për paraqitje të provimeve. Luten studentët që të respektojnë […]

This post is also available in: English