Stafi i Programit – Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
2. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor Dr.
3. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
4. FT Valdete Loku Dr. Sc Prof. As
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. As
6. FT Muhamet Ymeri Dr. Sc Prof. As.
7. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc Prof. As.
8. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. As.
9. FT Binaze Jashari Mr. Sc Ligjërues
10. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
11. FT Ismet Malsiu Mr. Sc Ligjërues
12. FT Flamur Salihu MSc (PhD. C.) Ligjërues
13. FT Ganimete Heta MSc (PhD. C.) Laborante
14. FT Anylë Shala MSc. Ligjërues
UShAF fillon vitin e ri akademik

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka hapur dyert sot për të pritur në një ceremoni solemne studentët në vitin e ri akademik 2022/23, e në veçanti ata të cilët për herë të parë fillojnë studimet në Universitet. This post is also available in: English

This post is also available in: English