Stafi i Programit – Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Ibrahim Çunaku Dr. Sc Profesor
2. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
3. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. as
4. FT Valdete Loku Dr. Sc Prof. as
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. as
6. FT Dhurate Hyseni Dr. Sc Prof. as
7. FT Muhamet Ymeri Dr. Sc Prof. as
8. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc Prof. as
9. FT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. as
10. FT Binaze Jashari Mr. Sc Ligjërues
11. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
12. FT Ismet Malsiu Mr. Sc Ligjërues
13. FT Halit Mehmeti Inxh. Dipl. Ligjërues
14. FT Flamur Salihu MSc (PhD. C.) Ligjërues
15. FT Ganimete Heta MSc (PhD. C.) Laborante
16. FT Anylë Shala MSc. Ligjërues
L A J M Ë R I M

Lajmërohen studentët Bachelor dhe Master, se nga data 21.10.2021 e deri më 31.10.2021 do të bëhet regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2021/2022. This post is also available in: English

This post is also available in: English