Stafi i Programit – Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Ibrahim Çunaku Dr. Sc Profesor
2. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
3. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. as
4. FT Valdete Loku Dr. Sc Prof. as
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. as
6. FT Muhamet Ymeri Dr. Sc Prof. as
7. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc Prof. as
8. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. as
9. FT Binaze Jashari Mr. Sc Ligjërues
10. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
11. FT Ismet Malsiu Mr. Sc Ligjërues
12. FT Flamur Salihu MSc (PhD. C.) Ligjërues
13. FT Ganimete Heta MSc (PhD. C.) Laborante
14. FT Anylë Shala MSc. Ligjërues
FTESË

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) me datë 24.05.2022 (e Martë) do të organizojë shëtitje një ditore me karakter studimor në parkun “Livadhet e Shtrazës”, në Komunën e Kaçanikut. This post is also available in: English

This post is also available in: English