Stafi i Programit – Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor
2. FT Ibrahim Çunaku Dr. Sc Profesor
3. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
4. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. as
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. as
6. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc Prof. as
7. FT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. as
8. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. as
9. FT Afrim Loku Dr. Sc Prof. as
10. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. as
11. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. as
12. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
Njoftim

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), ju njofton se këtë vit akademik konkursi për studentë të rinjë për vitin akademik 2021/22, do të hapet gjatë muajit gusht ose shtator. This post is also available in: English

This post is also available in: English