Stafi i Programit – Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor
2. FT Ibrahim Çunaku Dr. Sc Profesor
3. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
4. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. as
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. as
6. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc Prof. as
7. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. as
8. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. as
9. FT Afrim Loku Dr. Sc Prof. as
10. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. as
11. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. as
12. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
L A J M Ë R I M

Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se duke filluar nga data 27.05.2022 deri më 31.05.2022, ora 16:00, bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Qershorit 2022. Studentët i paraqesin provimet në formë elektronike dhe pas skadimit të këtij afati sitemi elektronik nuk ua pranon kërkesën për paraqitje të provimeve. Luten studentët që të respektojnë […]

This post is also available in: English