Stafi i Programit – Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor
2. FT Ibrahim Çunaku Dr. Sc Profesor
3. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
4. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. as
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. as
6. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc Prof. as
7. FT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. as
8. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. as
9. FT Afrim Loku Dr. Sc Prof. as
10. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. as
11. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. as
12. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
Orari i provimeve Bachelor dhe Master për vitin akademik 2020/2021 – Afati i Prillit 2021

Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se Senati i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka vendosur që të mbahet afati i Prillit 2021. This post is also available in: English

This post is also available in: English