Stafi i Programit – Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri – Bachelor

Nr.

FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc Prof. Ass
2. FT Sulejman Meta Dr. Sc Profesor
3. FT Dhuratë Hyseni Dr. Sc Prof. Ass
4. FT Bashkim Musliu Dr. Sc Prof. Ass
5. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. Ass
6. FT Ramadan Topuzi Dr. Sc Prof. Ass
7. FT Halit Mehmeti Mr. Sc Ligjërues
8. PT Kushtrim Cukaj PhD. C. Ligjërues
9. FT Sokol Krasniqi Dr. Prof. Ass
10. FT Lejla Ibrahimi PhD. C. Ligjërues
11. FT Binaze Jashari Mr. Sc Ligjërues
12. FT Bujar Jashari PhD. C. Ligjërues
13. FT Bashkim Thaci Dr. Prof. Ass
14. FT Aziz Rexhpi Dr. Prof. Ass
15. FT Anylë Shala MSc. Ligjërues
16. FT Arben Tërstena Dr. Ligjërues
17. FT Lulzim Idrizi PhD. C. Ligjërues
Studenti Donit Avdyli punësohet në Kompaninë PointPrint

Bashkëpunimi i Universitetit me bizense kosovare, rezulton edhe me punësim të vazhdueshëm të studentëve tanë, jo vetëm të të diplomuarëve. This post is also available in: English

This post is also available in: English