Program Staff – Graphic Design and Multimedia – Bachelor

Program Staff

Teacher table in the curriculum:
Graphic and Multimedia Design – Bachelor

No

Name and Surname

Qualification

Academic call

1.

Bashkim Musliu

Dr. Sc.

Prof. Ass.

2.

Fari Bushi

Dr. Sc

Prof. Ass.

3.

Florit Hoxha

MSc. (PhD C.)

Lecturer

4.

Lejla Ibrahimi

M. A. (PhD C.)

Lecturer

5.

Anylë Shala

MSc

Lecturer

6.

Etleva Blakaj

PhD. C.

Lecturer

UShAF me plane për projekte të reja

Në kuadër të planifikimit të projekteve të reja në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), Rektori i UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari priti në takim përfaqësuesit e Aligning Education for Employment (ALLED2), znj. Evka Heder, udhëheqëse e projektit dhe z. Anton Gojani, koordinator për sigurim të cilësisë. This post is also available in: […]

This post is also available in: Albanian