Stafi i Programit – Dizajn Grafik dhe Multimedia

Stafi Akademik

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Dizajn Grafik dhe Multimedia – Baçelor

 

No Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. Mirsad Lushtaku M. A. Prof.
2. Bardhyl Bejtullahu M. A. Prof. Asoc.
3. Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As.
4. Florit Hoxha  PhD C. Prof. As.
5. Lejla Ibrahimi PhD C. Prof. As.
6. Arben Tërstena Dr. Sc. Prof. As.
7. Arta Jashari Dr. Sc. Prof. As.
8. Agim Thaçi Dr. Sc. Prof. As.
9. Anylë Shala MSc. Lecturer
10. Etleva Blakaj PhD. C. Lecturer
11. Faton Spahiu PhD. C. Lecturer

 

L A J M Ë R I M

Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se duke filluar nga data 27.05.2022 deri më 31.05.2022, ora 16:00, bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Qershorit 2022. Studentët i paraqesin provimet në formë elektronike dhe pas skadimit të këtij afati sitemi elektronik nuk ua pranon kërkesën për paraqitje të provimeve. Luten studentët që të respektojnë […]

This post is also available in: English