Stafi i Programit – Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobileve

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobilieve – Bachelor

Nr.

FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor
2. FT Sulejman Meta Dr. Sc Profesor
3. FT Muhamet Ymeri Dr. Sc Prof. Ass
4. FT Bashkim Thaqi Dr. Sc Prof. Ass
5. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. Ass
6. FT Ramadan Topuzi Dr. Sc Prof. Ass
7. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. Ass
8. PT Kushtrim Cukaj PhD. C. Ligjërues
9. FT Afrim Loku Dr. Asoc. Profesor
10. FT Lejla Ibrahimi PhD. C. Ligjërues
11. FT Ismajl Mehmeti Dr. As. Profesor
12. FT Bujar Jashari PhD. C. Ligjërues
13. FT Bashkim Musliu Dr. Prof. Ass
14. FT Florit Hoxha PhD. C. Ligjërues
15. FT Anylë Shala MSc. Ligjërues
16. FT Etlevë Blaka PhD. C. Ligjërues
17. FT Lulzim Idrizi PhD. C. Ligjërues
UShAF së shpejti me konkursin për studentë të rinj

Pas vendimeve të marra nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) me datë 27.07.2021, për akreditim dhe riakreditim të programeve të studimit, Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), së shpejti do të hap konkursin për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2021/22. This post is also available in: English

This post is also available in: English