Stafi i Programit – Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobileve

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobilieve – Bachelor

Nr.

FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor
2. FT Sulejman Meta Dr. Sc Profesor
3. FT Muhamet Ymeri Dr. Sc Prof. Ass
4. FT Bashkim Thaqi Dr. Sc Prof. Ass
5. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. Ass
6. FT Ramadan Topuzi Dr. Sc Prof. Ass
7. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. Ass
8. PT Kushtrim Cukaj PhD. C. Ligjërues
9. FT Afrim Loku Dr. Asoc. Profesor
10. FT Lejla Ibrahimi PhD. C. Ligjërues
11. FT Ismajl Mehmeti Dr. As. Profesor
12. FT Bujar Jashari PhD. C. Ligjërues
13. FT Bashkim Musliu Dr. Prof. Ass
14. FT Florit Hoxha PhD. C. Ligjërues
15. FT Anylë Shala MSc. Ligjërues
16. FT Etlevë Blaka PhD. C. Ligjërues
17. FT Lulzim Idrizi PhD. C. Ligjërues
Memorandum Bashkëpunimi në mes të UShAF dhe Agjencisë së Regjistrimit Civil

Në ambientet e Universitetit të Shkencave të Aplikuara nëFerizaj (UShAF), u nënshkrua Memorandum Bashkëpunimi nëmes të Rektorit të UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari dheDrejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Regjistrimit Civil (ARC), z. Bekim Hoxha, për shkëmbim të të dhënave në mes tëtë dyja institucioneve. This post is also available in: English

This post is also available in: English