Stafi Akademik – Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FADTD është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesorë, profesorë të asocuar, profesor asistent,  ligjërues, inxhinier të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr.

Emri dhe Mbiemri

Kualifikimi

Thirrja Akademike

1. Agron Bajraktari Dr. Sc. Prof.
2. Sulejman Meta Dr. Sc. Prof.
3. Muhamet Ymeri Dr. Sc. Prof. Ass.
4. Bashkim Thaqi Dr. Sc. Prof. Ass.
5. Rrahim Sejdiu Dr. Sc. Prof. Ass.
6. Ramadan Topuzi Dr. Sc. Prof. as
7. Kushtrim Cukaj MSc. (PhD C.) Ligj.
8.

Lulzim Idrizi

MSc. (PhD C.)

Ligj.

9.

Feride Qorrolli

MSc.

Ligj.

10. Florit Hoxha MSc. (PhD C.)

Ligj.

 

Vendimi për ndarjen e bursave të vitit akademik 2021/2022

Vendimi për ndarjen e bursave të vitit akademik 2021/2022 This post is also available in: English

This post is also available in: English