Academic Staff – Faculty of Applied Arts

Academic Staff

The regular academic staff at FAA is qualified and consists of assistant professors, lecturers, graduate designers who carry out the development and implementation of the program.

No

Emri dhe Mbiemri

Qualification

Academic call

1.

Bashkim Musliu

Dr. Sc.

Prof. As.

2.

Fari Bushi

Dr. Sc

Prof. As

3.

Bujar Jashari

MSc. (PhD C.)

Lecturer

4.

Lejla Ibrahimi

M.A. (PhD C.)

Lecturer

5.

Anylë Shala

MSc

Lecturer

6.

Etleva Blakaj

PhD. C.

Lecturer

UShAF me plane për projekte të reja

Në kuadër të planifikimit të projekteve të reja në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), Rektori i UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari priti në takim përfaqësuesit e Aligning Education for Employment (ALLED2), znj. Evka Heder, udhëheqëse e projektit dhe z. Anton Gojani, koordinator për sigurim të cilësisë. This post is also available in: […]

This post is also available in: Albanian