Stafi Akademik – Fakulteti i Arteve të Aplikuara

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FAA është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesor asistent,  ligjërues, dizajnet të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. Florit Hoxha PhD. C. Prof. As
2. Fari Bushi Dr. Sc Prof. As
3. Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As.
4. Lejla Ibrahimi PhD C. Prof. As.
5. Anylë Shala MSc Lek.
6. Etleva Blakaj PhD. C. Lek.
7. Faton Spahiu PhD. C. Ligj.
FTESË

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) me datë 24.05.2022 (e Martë) do të organizojë shëtitje një ditore me karakter studimor në parkun “Livadhet e Shtrazës”, në Komunën e Kaçanikut. This post is also available in: English

This post is also available in: English