Stafi Akademik – Fakulteti i Arteve të Aplikuara

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FAA është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesor asistent,  ligjërues, dizajnet të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. Florit Hoxha PhD. C. Prof. As
2. Fari Bushi Dr. Sc Prof. As
3. Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As.
4. Lejla Ibrahimi PhD C. Prof. As.
5. Anylë Shala MSc Lek.
6. Etleva Blakaj PhD. C. Lek.
7. Faton Spahiu PhD. C. Ligj.
Rrezultatet përfundimtare – Afati plotësues Baçelor dhe Master- 2022/2023

PËR REGJISTRIM NIVELI BACHELOR DHE MASTER Njoftohen kandidatët e pranuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin plotësues të konkursit për vitin akademik 2022/2023 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 24.09.2022 dhe 26.09.2022 duke filluar nga ora 09.00 deri 16.00. This post is also available in: English

This post is also available in: English