Njoftohen kandidatët e pranuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin e parë të konkursit niveli Master për vitin akademik 2020/2021 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 08.10.2020 dhe 09.10.2020 duke filluar nga ora 09.00 deri 16.00.

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

a) Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit

b) Dy fotografi (formati 4.5x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c) Fletëpagesën e cila shkarkohet nga interneti në shumën prej 150 € për një semestër pagesa bëhet në njërën nga bankat afariste.

Kanditatët e pakënaqur me rezultatin, mund të parashtrojnë ankesë me datën 05.10.2020 dhe 06.10.2020 nga ora 10.00 deri 16.00 online përmes Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU) dhe ankesa dërzohet në Zyrën e Administratës Qendrore

Rrezultatet përfundimtare Master 2020/2021

  1. Arkitekturë dhe Dizajn i Interierit me Prodhime nga Druri
  2. Inxhinieria dhe Informatika
  3. Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm