Curriculum and Syllabuses – Tourism and Hospitality Management – Bachelor

Curriculum and Syllabuses

Management in Tourism and Hospitality – Bachelor

Year I  
Semester I  
No. C/E Modules Hrs/week ECTS
1 O Mathematics for Business 4 6
2 O Fundamentals of Economy 4 6
3 O Business Law 4 6
4 O Academic and computer skills 4 6
5 O English Language I 4 6
Semester II  
1 O Introduction to Tourism 4 6
2 O Business  in tourism and Hospitality 4 6
3 O English Language II 4 6
4 O Statistic for business 4 6
5 O Basic Accounting 4 6
Year II  
Semester III  
Nr. C/E Modules Hrs/week ECTS
1 O Fundamentals of marketing 4 5
2 O Management in hospitality and tourism 4 5
3 O Financial management  4 5
4 O Management Information system in hospitality 4 5
5 Z SME in Tourism 4 5
6 Z Food and Beverage Management 4 5
7 Z English Language III 4 5
Semester IV  
1 O Consumer behaviour 4 5
2 O Service operations management 4 5
3 O Human resource management 4 5
4 O Food safety 4 5
5 Z International Tourism 4 5
6 Z Quality management in hospitality 4 5
7 Z English Language IV 4 5
Year III  
Semester V  
Nr. C/E Modules Hrs/week ECTS
1 O Strategic management 4 5
2 O Business ethics 4 5
3 O Management and sales techniques 4 5
4 Z Marketing in tourism and hospitality 4 5
5 Z Project Management in tourism and hospitality 4 5
6 Z Innovation and new product development 4 5
7 Z German Language I 4 5
8 Z Historical and cultural heritage 4 5
Semester VI  
1 O Sustainable Tourism 4 5
2 O Event management 4 5
3 O Logistic and Transport Management 4 5
4 O Placement in tourism and hospitality 4 5
5 Z e-business 4 5
6 Z Environment protection and tourism 4 5
7 Z Planning in tourism and hospitality 4 5
8 Z Geographical Tourism 4 5
9. Z German Language II 4 5
UShAF me plane për projekte të reja

Në kuadër të planifikimit të projekteve të reja në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), Rektori i UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari priti në takim përfaqësuesit e Aligning Education for Employment (ALLED2), znj. Evka Heder, udhëheqëse e projektit dhe z. Anton Gojani, koordinator për sigurim të cilësisë. This post is also available in: […]

This post is also available in: Albanian