Curriculum and Syllabuses – Management and Innovation in Tourism – Master

Curriculum and Syllabuses

Management and Innovation in Tourism – Master

Year I

Semester I

No.

C/E

Subjects

Lessons/week

ECTS

 

1

C

Research Methods

4

6

 

2

C

Marketing and Globalization

4

6

 

3

C

Financial Management

4

6

 

4

C

Theory and Practice of Management

4

6

 

5

C

Strategic Management of Human Resources

4

6

 

Semester II

1

C

Change Management

4

6

 

2

C

Management of Service Operations

4

6

 

3

C

Managing Innovation in Tourism

4

6

 

4

C

Business Development and Entrepreneurship in Tourism

4

6

 

5

E

Management of Consumer Behavior

4

6

 

6

E

E-Marketing

4

6

 

7

E

English Language

4

6

 

Year II

Semester III

No.

C/E

Subjects

Lessons/week

ECTS

 

1

C

Rural Economic Development and Tourism

4

6

 

2

C

Strategic Management

4

6

 

 

C

Intercultural Communication management

4

6

 

4

C

Project management and investment in tourism

4

6

 

5

E

e-Tourism

4

6

 

6

E

Customer Relationship Management

4

6

 

7

E

Sustainable environmental management

4

6

 

8

E

German Language

4

6

 

Semester IV

1

C

Master theme

 

30

 

UShAF me plane për projekte të reja

Në kuadër të planifikimit të projekteve të reja në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), Rektori i UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari priti në takim përfaqësuesit e Aligning Education for Employment (ALLED2), znj. Evka Heder, udhëheqëse e projektit dhe z. Anton Gojani, koordinator për sigurim të cilësisë. This post is also available in: […]

This post is also available in: Albanian