Curriculum and Syllabuses – Industrial Management – Bachelor

Curriculum and Syllabuses

Industrial Management

First Year
1st Semester

No.

C/E

Subjects

Hour/Week

ECTS

 

1

C

Business Informatics

4

6

 

2

C

Mathematics for Business

4

6

 

3

C

Engineering Graphics

4

6

 

4

C

Introduction to Economics

4

6

 

5

C

Academic skills

4

6

 
2nd Semester

1

C

Knowledge Engineering Materials

4

6

 

2

C

Technical Mechanics

4

6

 

3

C

Management

4

6

 

4

C

Statistics

4

6

 

5

C

English  Language I

4

6

 
Second Year
3rd  Semester  

No.

C/E

Subjects Hour/Week

ECTS

 

1

C

CAD

4

5

 

2

C

Metalworking and metal cutting machines

4

5

 

3

C

Human Resource Management

4

5

 

4

C

Marketing

4

5

 

5

E

Metering Technique

4

5

 

6

E

Environmental protection 

4

5

 

7

E

English Language II

4

5

 

8

E

German Language I

4

       5  
4th Semester 

No.

C/E

Subjects

Hour/Week

ECTS

 

1

C

Practice Diary

4

5

 

2

C

Accounting

4

5

 

3

C

Financial Management

4

5

 

4

C

Entrepreneurship

4

5

 

5

E

Knowledge Management and Innovation

4

5

 

6

E

Hydraulics and Thermodynamics

4

5

 

7

E

Development of Product and Manufacturing Operations

4

5

 

8

E

Business Ethics

4

5

 
Third Year
5th  Semester

No.

C/E

Subjects

Hour/Week

ECTS

 

1

C

Databases

4

5

 

2

C

Operations Management

4

5

 

3

C

Quality Management

4

5

 

4

C

Product and pricing

4

5

 

5

C

Design and development of industrial products

4

5

 

6

E

CNC technologies

4

5

 

7

E Protection and Safety at Work

4

5

 

8

E

Basic Electrical Engineering with Electronics

4

5

 
6th Semester

No.

C/E

Subjects Hour/Week

ECTS

 

1

C

Project Management

4

5

 

2

C

Reengineering

4

5

 

3

C

Strategic Management

4

5

 

4

E

Business Law

4

5

 

5

E

Small and Medium Business and Business Enviorment

4

5

 

6

E

Organizational Behaviour

4

5

 

7

E

Transport and Freight Management

4

5

 

8

E

E-business

4

5

 
UShAF me plane për projekte të reja

Në kuadër të planifikimit të projekteve të reja në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), Rektori i UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari priti në takim përfaqësuesit e Aligning Education for Employment (ALLED2), znj. Evka Heder, udhëheqëse e projektit dhe z. Anton Gojani, koordinator për sigurim të cilësisë. This post is also available in: […]

This post is also available in: Albanian