Curriculum and Syllabuses – Engineering and Informatics – Master

Curriculum and Syllabuses

Engineering and Informatics – Master

Year I
Semester I
No. C/E Subjects Lessons/week ECTS
1 C Research Methodology

4

6

2 C Management and Leadership

4

6

3 C Engineering materials

4

6

4 C Finance and cost management

4

6

5 C CAD and reverse engineering

4

6

Semester II
1 C Project and investment management

4

6

2 C Analysis of finite elements

4

6

3 C 3D modelling and visualization

4

6

4 C Managing the supply chain

4

6

5 E Marketing and sales

4

6

6 E Innovation Management

4

6

7 E Polymers, their production and processing

4

6

Year II
Semester III
No. C/E Subjects Lessons/week ECTS
1 C CAD/CAM

4

6

2 C Product development and management

4

6

C Project – Industrial Design

4

6

4 C Manufacturing Process

4

6

5 E Entrepreneurship

4

6

6 E Automation and Computer Integrated Manufacturing (CIM)

4

6

7 E Environmental Management and Protection

4

6

8 E Quality Management

4

6

        Semester IV
1 C Master theme 30

Donikë Guri, studente e vitit të tretë në programin Inxhineri Industriale me Informatikë:

“Perspektiva e madhe për vende të punës në rajonin e Ferizajt, si dhe pozita gjeografike e Universitetit kanë bërë të jenë zgjedhje ideale për mua. Mundësitë e studimit semestral jashtë vendit, vizitat e shumta në kompani të ndryshme, pastaj puna praktike në to, po edhe në laboratoret e Universitetit, ofrojnë mundësi jashtëzakonisht të mëdha në avancimin tonë. Falë shumëllojshmërisë së lëndëve në këtë fakultet, ne tashmë jemi të aftë në fushën e inxhinierisë si dhe në fusha të tjera si: informatika, fizika e matematika.” 

Cooperation agreement between UASF and BONEVET

This post is also available in: Albanian

This post is also available in: Albanian