Curriculum and Syllabus – Architecture of Interior and Furniture Design – Bachelor

Curriculum and Syllabuses

Architecture of Interior and Furniture Design

Year I
Semester I
No. O/E Courses Hrs/week ECTS
1 O Design Basics 4 6
2 O Interior Architecture Basics 4 6
3 O Basics of Economy 4 6
4 O Academic Skills 4 6
5 O Visual Communication 4 6
Semester II
1 O Product Design (Furniture) 4 6
2 O Interior Design 4 6
3 O Computer Aided Design (CAD) 4 6
4 O Marketing 4 6
5 E English Language 4 6
6 E German Language 4 6
Year II
Semester III
No. O/E Courses Hrs/week ECTS
1 O Shop Design 4 6
2 O Product Placement and Pricing (Calculation) 4 6
3 O Computer Aided Design (CAD) and Virtual Reality 4 6
4 O Basic Engineering (Maths, Mechanical and Physics) 4 6
5 E English Language 2 3
6 E German Language 2 3
7 E Wood Processing (Wood Anatomy, Primary and Secondary Processing) 2 3
8 E Wood Based Materials 2 3
9 E Human Resources Management 2 3
Semester IV
1 O Furniture Design 4 6
2 O History of Architecture and Design 4 6
3 O Computer Integrated Manufacturing 4 6
4 O Materials in Design and Architecture 4 6
5 E English Language 2 3
6 E German Language 2 3
7 E Surface Processing and Coating 2 3
8 E Ergonometric 2 3
Year III
Semester V
No. O/E Courses Hrs/week ECTS
1 O Seminar (Internship on Architecture and Design) 8 12
2 O Production Engineering 4 6
3 O Quality Management 4 6
5 E English Language 2 3
6 E German Language 2 3
7 E Sustainability and Ecology (Natural Resources) 2 3
8 E Law 2 3
Semester VI
1 O Bachelor Thesis 8
2 O Current Topics in Design and Architecture 4 5
3 O Project Management 4 5
4 O Wood and Plastic in Design and Architecture 4 6
5 E English Language 2 3
6 E German Language 2 3
7 E Maintenance and Restoration of Wooden Constructions 2 3
8 E Innovations 2 3
UShAF me plane për projekte të reja

Në kuadër të planifikimit të projekteve të reja në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), Rektori i UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari priti në takim përfaqësuesit e Aligning Education for Employment (ALLED2), znj. Evka Heder, udhëheqëse e projektit dhe z. Anton Gojani, koordinator për sigurim të cilësisë. This post is also available in: […]

This post is also available in: Albanian