Planprogrami dhe Syllabuset – Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobileve

Planprogrami dhe Syllabuset

Arkitektura e Interierit dhe Dizajni I Mobileve

Viti I
Semestri I  
Nr. O/Z Lëndët   Orë/javë ECTS
1 O Bazat e dizajnit   4 6
2 O Bazat e arkitekturës së interierit   4 6
3 O Bazat e ekonomisë   4 6
4 O Shkathtësi akademike   4 6
5 O Komunikim vizuel   4 6
Semestri II
1 O Dizajni i produkteve (mobilet)   4 6
2 O Dizajni i interierit   4 6
3 O Computer Aided Design (CAD)   4 6
4 O Marketingu   4 6
5 Z Gjuhe Angleze   4 6
6 Z Gjuhe Gjermane   4 6
Viti  II
Semestri III  
Nr. O/Z Lëndët   Orë/javë ECTS
1 O Dizajni i hapësirave komerciale (shop design)   4 6
2 O Vendosja e produkteve dhe çmimeve (llogaritja)   4 6
3 O Computer Aided Design (CAD) dhe realiteti virtual   4 6
4 O Bazat e inxhinierisë (mekanikë, matematikë dhe fizike)   4 6
5 Z Gjuhe Angleze   2 3
6 Z Gjuhe Gjermane   2 3
7 Z Përpunimi i drurit (anatomia e drurit, përpunimi primar dhe sekondar)   2 3
8 Z Materialet me baze druri   2 3
9 Z Menaxhimi i burimeve njerëzore   2 3
Semestri IV
1 O Dizajni i mobileve   4 6
2 O Historia e arkilekturës dhe dizajnit   4 6
3 O Compiuter Intgrated Manufacturing (CIM)   4 6
4 O Materialet në dizajn dhe arkitekturë   4 6
5 Z Gjuhe Angleze   2 3
6 Z Gjuhe Gjermane   2 3
7 Z Përpunimi sipërfaqësor dhe shtresëzimi i drurit (druri shumestresor – laminimi i drurit)   2 3
8 Z Ergonomia   2 3
Viti III
Semestri V  
Nr. O/Z Lëndët   Orë/javë ECTS
1 O Seminari (Internship në arkitekturë dhe dizajn)   8 12
2 O Prodhimtaria inxhinierike   4 6
3 O Menaxhimi i cilësisë   4 6
5 Z Gjuhe Angleze   2 3
6 Z Gjuhe Gjermane   2 3
7 Z Qëndrueshmëria dhe ekologjia (resurset natyrore)   2 3
8 Z E drejta   2 3
Semestri VI
1 O Tema e diplomës     8
2 O Risitë në dizajn dhe arkitekturë   4 5
3 O Menaxhimi i projekteve   4 5
4 O Druri dhe plastika ne dizajn dhe arkitekture   4 6
5 Z Gjuhe Angleze   2 3
6 Z Gjuhe Gjermane   2 3
7 Z Mirëmbajtja dhe restaurimi i produkteve nga druri   2 3
8 Z Inovacionet   2 3
L A J M Ë R I M

Lajmërohen studentët Bachelor dhe Master, se nga data 21.10.2021 e deri më 31.10.2021 do të bëhet regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2021/2022. This post is also available in: English

This post is also available in: English