Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se Senati i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka vendosur që të mbahet afati i Shtator 2021.

Orari i provimeve Bachelor dhe Master për vitin akademik 2020/2021 – Afati i Shtator 2021

Bachelor:

– Arkitekturë e Interierit dhe Dizajn i Mobileve

– Dizajni dhe Konstruksionet e Produkteve të Drurit

– Menaxhment i Turizmit dhe Hotelerisë

– Dizajni Grafik dhe Multimedia

– Inxhinieri Industriale me Informatikë

– Menaxhment Industrial

Master

– Menaxhmi dhe Inovacioni në Turizëm

– Inxhinieria dhe Informatika

– Arkitektura dhe Dizajni i Interierit me Prodhime nga Druri