Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se Senati i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka vendosur që të mbahet afati i Qershorit 2021.

Orari i provimeve Bachelor dhe Master për vitin akademik 2020/2021 – Afati i Qershorit 2021

Bachelor:

Arkitekturë e Interierit dhe Dizajn i Mobileve

Dizajni dhe Konstruksionet e Produkteve të Drurit

Menaxhment i Turizmit dhe Hotelerisë

Dizajni Grafik dhe Multimedia

Inxhinieri Industriale me Informatikë

Menaxhment Industrial

Master

– Menaxhmi dhe Inovacioni në Turizëm

Inxhinieria dhe Informatika

Arkitektura dhe Dizajni i Interierit me Prodhime nga Druri