Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), njofton të gjithë të interesuarit se pas aprovimit të numrave tëstudentëve nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dheInovacionit (MAShTI), konkursi për pranimin e studentëve tërinj për vitin akademik 2022/2023, në nivelin bachelor dhemaster do hapet me 12 korrik 2022.

UShAF tanimë ka bërë të gjitha përgatitjet për të prituraplikantët, të cilët kanë vendosur t’i drejtohen UShAF-it për zgjedhur profesionin e tyre për ardhmën.

Konkursi do të jetë i publikuar me 12 korrik 2022 në ueb faqen e Universitetit.

Ju mirëpresim dhe ju urojmë suksese!