Lajmërohen kandidatët e pranuar në studime për vitin akademik 2020/21 në nivelin bachelor dhe master, të cilët për arsye dhe shkaqe të ndryshme nuk kanë mundur t’a bëjnë regjistrimin në datat 08.10.2020 dhe 09.10.2020, se të njejtit regjistrimin mund t’a bëjnë me datën 12.10.2020 (E hënë) nga ora 09.00 deri 16.00.

Nëse kandidatët e lartëshënuar nuk e bëjnë regjistrimin në datën 12.10.2020 (E hënë) konsiderohet se kanë hequr dorë nga regjistrimi dhe vendet e tyre do të plotësohen nga kandidatët vijues të papranuar.

Ferizaj, 09.10.2020
NGA ADMINISTRATA QENDRORE