Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se duke filluar nga data 03.12.2019 deri më 06.12.2019 bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Nëntorit 2019.

Afatit i Nëntorit është i kufizuar dhe studentët mund t’i paraqesin vetëm dy provime.

Luten studentët që të respektojnë afatin e lartëshënuar përndryshe pas mbylljes së sistemit elektronik është e pamundur paraqitja e provimeve.

Njëherit ju njoftojmë se provimet do të mbahen gjatë ditëve të vikendeve.

Për çdo informatë shtesë drejtohuni në Zyrën e Shërbimit të Studentëve.