Lajmërohen  studentët e UShAF në studimet Bachelor, se duke filluar nga data 06.01.2020 deri më 13.01.2020 bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Janarit 2020.

Luten studentët që të respektojnë afatin e lartshënuar përndryshe pas mbylljes së sistemit elektronik është e pamundur paraqitja e provimeve.

Njëherit ju njoftojmë se duhet të verifikoni paraqitjen e provimeve dhe nëse keni ndonjë problem drejtohuni në Zyrën e Shërbimit të Studentëve.