Lajmërohen studentët, stafi akademik dhe administrativ i UShAF, se për nderë të festës së Bajramit të Vogël, me datë 11.07.2022 (e hënë), nuk do të punohet.