KËSHILLI DREJTUES

i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Këshilli Drejtues i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Agron Dida
Kryesues i Këshillit Drejtues
agron.dida@ushaf.net

Hazir Gashi

Zëvendëskryesues i Këshillit Drejtues

hazir.gashi@ushaf.net
Hamit Qeriqi
Anëtar i Këshillit Drejtues
hamit.qeriqi@ushaf.net

Muhamet Ymeri

Anëtar i Këshillit Drejtues

muhamet.ymeri@ushaf.net

Bashkim Thaçi

Anëtar i Këshillit Drejtues

bashkim.thaçi@ushaf.net

Lejla Ibrahimi

Anëtare e Këshillit Drejtues

lejla.ibrahimi@ushaf.net
Leonora Haliti Rudhani
Anëtare e Këshillit Drejtues
leonora.rudhani@ushaf.net