Industrial Engineering with Informatics – Bachelor

Industrial Engineering with Informatics – Bachelor

The Industrial Engineering with Informatics study program focuses on the development of new cadres in the field of industrial engineering, and the applying of information technology on the processes of processing metals and various plastic materials, using the latest technology and most modern applications of information technology, which match the requirement of the labor market.

Goal

Knowing that, the labor market has lacks of professionals in field of industrial engineering and applying of information technology in product development process, the University, through this program, aims to create qualified local staff, who will support the development of Kosova’s future economy.

Overall objectives
For a successful future for students in a competitive and ever-changing environment, the University offers theoretical and practical teaching that helps them:

 • To understand fundamental concepts of industrial engineering;
 • To know the types of metals and artificial materials, as well as their processing technologies;
 • To develop practical skills for various materials-processing, in particular artificial ones;
 • To apply knowledge of concepts, theories and disciplines in industrial engineering, supported by information technology;
 • To demonstrate their critical thinking skills in solving complex problems in the field of industrial engineering;
 • To express complex and sophisticated ideas clearly using a range of formats and media; and
 • To perform activities with good social and leadership skills, and demonstrate a sense of responsibility.

Job opportunities in the future
After completion the studies, a graduate will be able to work as:

 • Processor of metal and plastic products.
 • Computer designer of various mechanical parts
 • Teachers in primary and secondary technical school,
 • Production supervisor,
 • Process developer and designer
 • Self-employed and entrepreneurial.

Donikë Guri, studente e vitit të tretë në programin Inxhineri Industriale me Informatikë:

“Perspektiva e madhe për vende të punës në rajonin e Ferizajt, si dhe pozita gjeografike e Universitetit kanë bërë të jenë zgjedhje ideale për mua. Mundësitë e studimit semestral jashtë vendit, vizitat e shumta në kompani të ndryshme, pastaj puna praktike në to, po edhe në laboratoret e Universitetit, ofrojnë mundësi jashtëzakonisht të mëdha në avancimin tonë. Falë shumëllojshmërisë së lëndëve në këtë fakultet, ne tashmë jemi të aftë në fushën e inxhinierisë si dhe në fusha të tjera si: informatika, fizika e matematika.” 

This post is also available in: Albanian