Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj – Marrëveshjet me Universitetin e Aleksandras Stulginskis në Lituani.