Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj – Korridori i Universitetit.