Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj – Klasa me kompjuterë