Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj – Gjatë mësimit dhe ushtrimeve