Studentët e UShAF përfituan nga trajnimi për aftësim në fushën e Mobilerisë dhe Shtypshkronjave

This post is also available in: English