Studentët në punë praktike në Ndërmarrjen “FERPLAST” në Ferizaj