Rektori Bajraktari dhe disa studentë të UShAF morën pjesë në Panairin Ndërkombëtar të Mobilerisë “Shqipëria 2017Rektori Bajraktari dhe disa studentë të UShAF morën pjesë në Panairin Ndërkombëtar të Mobilerisë “Shqipëria 2017