Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj – Marrëveshjet me Shkollën e Teknologjisë dhe Biznesit në Lituani.