Studentët në punë praktike në Ndërmarrjen “Promoplast” Greme-Ferizaj