Arianit Kastrati, menaxher në Kompaninë OXA Group, mbajti ligjëratë para studentëve të UShAF për menaxhimin e projekteve të enterierit