Fakulteti i Arkitekturës

M. A. Florit Hoxha
Dekan i Fakultetit të Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

Orari i ligjëratave
• Orari i provimeve
• Pasqyra e Programit
  • Studente aktiv
  • Student jo aktiv

    Njoftime

FTESË

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) me datë 24.05.2022 (e Martë) do të organizojë shëtitje një ditore me karakter studimor në parkun “Livadhet e Shtrazës”, në Komunën e Kaçanikut.

Ftesë për pjesëmarrje në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës

Ftohen studentët të marrin pjesë në edicionin e 21-të të Universitetit Veror të Prishtinës Për më shumë informata gjeni të bashkëngjitur dokumentin

Studentë në vit