Fakulteti i Arkitekturës

M. A. Florit Hoxha
Dekan i Fakultetit të Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

Orari i ligjëratave
• Orari i provimeve
• Pasqyra e Programit
  • Studente aktiv
  • Student jo aktiv

    Njoftime

Rrezultatet përfundimtare – Afati plotësues Baçelor dhe Master- 2022/2023

PËR REGJISTRIM NIVELI BACHELOR DHE MASTER Njoftohen kandidatët e pranuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin plotësues të konkursit për vitin akademik 2022/2023 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 24.09.2022 dhe 26.09.2022 duke filluar nga ora 09.00 deri 16.00.

Rinore Caka, e diplomuar dhe e punësuar si dizajnere e suksesshme në pesë ndërmarrje për prodhimin e mobilieve

Studentja Rinore Caka, e diplomuar në programin Dizajni dhe Konstruksionet e Produkteve nga Druri, program që ofrohet në kuadër të Fakultetit të Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit, vazhdon rrugëtimin e saj të suksesshëm edhe në studimet Master. Ajo krahas këtij rrugëtimi ka arritur të gjejë veten si kontraktore e pesë ndërmarrjeve prodhuese të mobilieve […]

Studentë në vit