Curriculum and Syllabuses – Design and Construction of Wood Products

Curriculum and Syllabuses

Design and Construction of Wood Products – Bachelor

First Year

Semestr I
No. C/E Modules Hrs/week ECTS

1

O

Mathematics

4

6

2

O

Basics of the Economy

4

6

3

O

Basics of Machinery

4

6

4

O

Visual Comunication

4

6

5

O

English Language I

4

6

Semestr II

1

O

Technical Drawing and
Descriptive Geometry

4

6

2

O

Wood and its sub-Products

4

6

3

O

Machine and Instruments of
Wood Cutting

4

6

4

O

Application of CAD in Furniture Design I

4

6

5

O

Informatics Skills

4

6

Second Year
Semestr III
No. C/E Modules Hrs/Week ECTS

1

O

Anthropometry and
Ergonomics

4

5

2

O

Wood Construction I

4

5

3

O

Primary Wood Processing

4

5

4

O

Basics of Mechanics

4

5

5

Z

Human Resource
Management

4

5

6

Z

English Language II

4

5

7

Z

History of Interior and Furniture

4

5

Semestr IV

1

O

Project I (Intership in Design
and Wood Construction)

4

5

2

O

Interior Design I

4

5

3

O

Mechanical Wood Processing

4

5

4

O

Hydrothermal Processing and Wood Protection

4

5

5

O

Application of CAD in
Furniture Design II

4

5

6

Z

CNC Machines

4

5

7

Z

Management and Marketing

4

5

Third Year
Semestr V
No. C/E Modules Hrs/Week ECTS

1

O

Wood Construction II

4

5

2

O

Interior Design II

4

5

3

O

Projecting of Wood Products

4

5

4

Z

Protection and Safety at Work

4

5

5

Z

Application of Graphic in
Furniture Design

4

5

6

Z

Quality Control of Wood
Products

4

5

7

Z

ECO Design

4

5

Semestr VI

1

O

Gluing and Polishing of Wood

4

5

2

O

Project management

4

5

3

O

Diploma Theses

4

10

4

Z

Maintenance and Restoration
of Wood Products

4

5

5

Z

Communication Skills for
Engineers

4

5

6

Z

Wood Carving

4

5

UShAF me plane për projekte të reja

Në kuadër të planifikimit të projekteve të reja në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), Rektori i UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari priti në takim përfaqësuesit e Aligning Education for Employment (ALLED2), znj. Evka Heder, udhëheqëse e projektit dhe z. Anton Gojani, koordinator për sigurim të cilësisë. This post is also available in: […]

This post is also available in: Albanian