Bordi Industrial

Bordi industrial i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Other_635760815104587712

Ibrahim Bucaliu

Kryetar i Bordit Industrial
5

Tahir Tahiri

Anëtar i Bordit Industrial
6

Bashkim Krasniqi

Anëtar i Bordit Industrial
7

Njazi Musliu

Anëtar i Bordit Industrial
2

Xhevdet Rexhepi

Anëtar i Bordit Industrial
10

Naser Hoxha

Anëtar i Bordit Industrial
8

Nexhmedin Sadiku

Anëtar i Bordit Industrial
1

Kemajl Zariqi

Anëtar i Bordit Industrial
300x300

Fatmir Bytyçi

Anëtar i Bordit Industrial
11

Dominik Kurti

Anëtar i Bordit Industrial
300x300

Kemajl Zariqi

Anëtar i Bordit Industrial
9

Bekim Haliti

Anëtar i Bordit Industrial
300x300

Besnik Krasniqi

Anëtar i Bordit Industrial
300x300

Arianit Kastrati

Anëtar i Bordit Industrial
300x300

Arianit Vllahiu

Anëtar i Bordit Industrial
3

Gjelosh Vataj

Anëtar i Bordit Industrial
15

Sejdi Hoxha

Anëtar i Bordit Industrial
300x300

Rasim Berisha

Anëtar i Bordit Industrial
14

Enver Haziri

Anëtar i Bordit Industrial
13

Shaip Ahmeti

Anëtar i Bordit Industrial

This post is also available in: English