Administrata

e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Administrata e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Armend Hysa
U.D. Sekretar i përgjithshëm i UShAF
armend.hysa@ushaf.net

Hanumshahe Çerkini
Asistente e Rektorit
hanumshahe.cerkini@ushaf.net

Blerina Bytyci
Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave
blerina.bytyci@ushaf.net

Pajtim Rrustemi
Zyrtar për Çështje akademike
pajtim.rrustemi@ushaf.net

Lendita Rreba Selimi
Zyrtare e Personelit
lendita.rreba@ushaf.net

Lavdim Bajrami
Zyrtar për Biblioteka
lavdim.bajrami@ushaf.net

Leonora Sylejmani
Zyrtare Ligjore
leonora.sylejmani@ushaf.net

Xhemajl Uksmajli
Zyrtar për Mbështetje të Kërkimeve Shkencore
xhemajl.uksmajli@ushaf.net

Vjollca Musolli
Zyrtare për Logjistikë
vjollca.musolli@ushaf.net

Besa Rexhepi
Zyrtare e Shërbimit të Studentëve

besa.rexhepi@ushaf.net

Njazi Ramadani
Zyrtar i TI
njazi.ramadani@ushaf.net

Ganimete Heta
 Laborante për Fizikë dhe Kimi
ganimete.heta@ushaf.net

This post is also available in: English