Administrata

e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Administrata e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Armend Hysa
Sekretar i Përgjithshëm i UShAF
armend.hysa@ushaf.net

Besa Rexhepi

Udhëheqëse e Divizionit për Shërbime të Studentëve
besa.rexhepi@ushaf.net
Fatime Musliu
Udhëheqëse e Divizionit për Ҫështje Akademike
fatime.musliu@ushaf.net

Ganimete Heta

Laborante
ganimete.heta@ushaf.net

Hanumshahe Çerkini

Asistente e Rektorit
hanumshahe.cerkini@ushaf.net

Lavdim Bajrami

Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa
lavdim.bajrami@ushaf.net
Lendita Rreba Selimi
Udhëheqëse e Divizionit për Burime Njerëzore
lendita.rreba@ushaf.net

Leonora Sylejmani

Zyrtare Ligjore
leonora.sylejmani@ushaf.net

Njazi Ramadani

Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative dhe Shërbime Logjistike
njazi.ramadani@ushaf.net

Vjollca Musolli

Zyrtare për Logjistikë
vjollca.musolli@ushaf.net
Xhemajl Uksmajli
Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Publikun
xhemajl.uksmajli@ushaf.net

 

This post is also available in: English