Stafi Akademik

Rrahim Sejdiu

Prorektor për Mësim, Shkencë dhe Çështje Studentore

Florit Hoxha

Dekan i Fakultetit të Arteve të Aplikuara

Bujar Pira

Prorektor për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Sigurim të Cilësisë

Afrim Loku

Mësimdhënës

This post is also available in: English