Stafi Akademik

Aziz Rexhepi

Mësimdhënës

Sejdi Hoxha

Mësimdhënës

Valdete Loku

Mësimdhënëse

Arben Tërstena

Prorektor për Buxhet, Financa, Asete dhe Infrastrukturë

Alberta Tahiri

Mësimdhënëse

Ismet Malsiu

Ligjërues

Flamur Salihu

Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Industriale me Informatikë

Sokol Krasniqi

Dekan i Fakultetit të Menaxhimit

Milihate Aliu

Mësimdhënëse

This post is also available in: English