Stafi Akademik

Sejdi Hoxha

Mësimdhënës

Valdete Loku

Mësimdhënëse

Artan Veseli

Mësimdhënës

Arben Tërstena

Prorektor për Buxhet, Financa, Asete dhe Infrastrukturë

Alberta Tahiri

Mësimdhënëse

Ismet Malsiu

Ligjërues

Flamur Salihu

Prorektor për Bashkëpunim me Industri, Punë Praktike dhe Aktivitete Komerciale

Sokol Krasniqi

Dekan i Fakultetit të Menaxhimit

Milihate Aliu

Mësimdhënëse

This post is also available in: English