Stafi Akademik

Ibrahim Çunaku

Anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Idriz Kovaçi

Mësimdhënës

Hysen Sogojeva

Mësimdhënës

Mimoza Zhubi

Mësimdhënëse

Lejla Ibrahimi

Mësimdhënëse

Gazmend Deda

Mësimdhënës

Bujar Jashari

Dekan i Fakultetit të Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

Bislim Lekiqi

Mësimdhënës

Binaze Jashari

Ligjëruese

Bashkim Musliu

Mësimdhënës

Aziz Rexhepi

Mësimdhënës

This post is also available in: English