Stafi Akademik

Ramadan Topuzi

Mësimdhënës

Fakije Zejnullahu

Mësimdhënëse

Dhuratë Hyseni

Mësimdhënëse

Arbresha Meha

Mësimdhënëse

Petrit Hasanaj

Dekan i Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit

Anyla Shala

Lektore e Gjuhës Angleze

Fari Bushi

Mësimdhënës

Bashkim Mustafa

Mësimdhënës

Bashkim Çerkini

Mësimdhënës

Etleva Blakaj

Lektore e Gjuhës Gjermane

Lulzim Idrizi

Ligjërues

Muhamet Ymeri

Anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

This post is also available in: English