Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare

Lajmet

Thirrje e hapur për mobilitet në Universitetin Teknik të Rigas, në Letoni

Universiteti Teknik i Rigas në Letoni në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për bursa për mobilitet, për semestrin pranveror 2019. Thirrja për Mobilitet përmban 16 bursa, në nivel të Kosovës.

Stafi akademik i UShAF morën pjesë në punëtorinë për zhvillimin dhe përmirësimin e kurrikulave, në kuadër të projektit “Euforia” në Nothingham Trent University

Prorektori për Buxhet, Financa dhe Infrastrukturë i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), Prof. Asoc. Dr. Afrim Loku dhe profesoresha, znj. Leonora Haliti Rudhani (Koordinatore për Zhvillim Akademik) morën pjesë në punëtorinë për zhvillimin dhe përmirësimin e kurrikulave në Nothingham Trent University në Angli, në kuadër të projektit “Euforia”, i cili është pjesë […]

“Falë angazhimit të menaxhmentit, stafit akademik dhe administrativ të UShAF, unë po ndjekë studimet në Universitetin e Ekologjisë dhe Menagjmentit në Varshavë, përkatësisht në profilin Arkitekturë e Interierit. Sistemi i mësimit këtu është shumë i kuptueshëm, mirëpo ajo çfarë po na ndihmon më së shumti është vetë prania në këtë pjesë të Evropës, si dhe mundësia për të parë nga afër dhe analizuar arkitekturën, stilet e interiereve që mbizotërojnë në këto qytete.

Lorita Rama
Studente në Fakultetin e Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

Lista e Marrëveshjeve Ndërkombëtare

Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare

Prof. Dr. Bujar Pira 


Prorektor për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Sigurim të Cilësisë
bujar.pira@ushaf.net

Fatime Musliu


Zyrtare për Marrëdhënie Ndërkombëtare në UShAF
fatime.musliu@ushaf.net